Turf Gamechanger on uusi tapa ajatella kentänhoitoa. Kyseessä ei ole ainoastaan kone ja koneperhe vaan kokonaan uusi menetelmä nurmialueiden hoitoon, jossa yhdistyy laatu, kustannussäästöt ja pienempi ympäristön kuormitus.

Turf Gamechanger

Sekä Maintainissa että Transferissa on patentoitu lavarakenne, joka mahdollistaa sekä holkitus- tai pystyleikkuujätteen että katemateriaalin käsittelyn.

Maintain

8eri työvaihetta yhdellä ajokerralla

Hoitokone, joka tekee jopa 8 työvaihetta yhdellä ajokerralla:  leikkuu, holkitus/pystyleikkuu, keruu, kylvö, kattaus, lannoitus, harjaus ja jyräys.

Jätteen keruu

1 of 9

Muuttuvatilavuuksinen lava

2 of 9

Lannoitus

3 of 9

Katemateriaali

4 of 9

Ilmastus / Holkitus / Pystyleikkuu

5 of 9

Kylvö

6 of 9

Hiekoitus

7 of 9

Harjaus

8 of 9

Jyräys

9 of 9

Transfer

Payloaderin ja Trailerin muodostama logistinen kokonaisuus, joka siirtää kuormia mennen tullen sekä kuormaa itsensä. Suoriutuu tarvittaessa itsenäisesti myös suurimmasta osasta hoitotöitä.

TRANSFER JA KUORMIEN VAIHTO MAINTAININ KANSSA

Maintain voi tehdä hoitotyötä lähes keskeytyksettä, kun Transfer huolehtii logistiikasta. Patentoitu kuormien vaihtomenetelmä on nopea, Maintain purkaa holkitus tai pystyleikkuujätteen Trailerin lavan takaosaan, ja samanaikaisesti Trailer siirtää hiekkaa etuosastaan Maintainin lavan takaosaan.

Trailerin irrotus, kuormaus ja kiinnitys on nopeaa. Tilavuudeltaan suuri ja pohjastaan aukeava kauha on kuormaustyössä ylivoimainen

Kentällä Maintain purkaa holkitus- tai pystyleikkuujätteen Trailerin lavan takaosaan, samanaikaisesti Trailer siirtää hiekkaa etuosastaan Maintainin lavan takaosaan.

TGC MOWER

Power-yksikkö on varustettavissa 5-yksikköisellä etuleikkurilla sekä 6-yksikköisellä takaleikkurilla. Näin jopa 11-yksikköisellä leikkurilla Mower vastaa teholtaan jopa kolmea 5-yksikköistä kevytleikkuria – automaattiohjaus sekä suoraan ajettaessa että viimeistelykierroksella varmistaa täyden työleveyden hyödyntämisen ja suuri työleveys sekä pieni kääntösäde takaavat nopeat käännökset.

VÄYLÄLEIKKURI

KARHEIKKOLEIKKURI

Power

Peruskone, joka taipuu moneen. 7-pyöräinen alusta takaa aina tasaisen kuormituksen ja suurimmallakin kuormalla alhaisen pintapaineen.

PAYLOADER

Pikakiinnitteinen kuormausyksikkö tekee Powerista tehokkaan kuormaajan. Se toimii Transferin kuormaajana ja veturina, sekä kenttien yleiskoneena jossa voidaan käyttää kaikkia kolmipistesovitteisia työlaitteita.

kaivinkone

Poweriin voidaan kytkeä noin kolmen tonnin telakaivukonetta vastaava puomisto kauhanpyörittäjineen.

PERUSKORJAUS VAI JATKUVA UUDISTAMINEN?

Voiko kentän todella palauttaa alkuperäiseen loistoonsa sulkematta kenttää vuosiksi ja investoimatta miljoonia? Kaikki peruskorjaustarpeen aiheuttavat tekijät on eriteltävissä ja TGC-menetelmällä pystytään vaikuttamaan niihin keskeyttämättä tai edes merkittävästi häiritsemättä pelaamista – ja vieläpä edullisesti.

Hankalin ja kallein korjattava – sekä valitettavasti hyvin yleinen – ongelma on peliväylille muodostuneet vettä keräävät painumat, joita usein on runsaasti. Usein myös viheriöt ja lyöntipaikat muuttavat muotoaan. Mikä on TGC-menetelmän ratkaisu? Tehokkaalla syväilmastuksella nostetaan pelialueen pintaa halutuista kohdista, ja syntyneet reiät täytetään heti joko hiekalla, tai menetelmän tuotteena syntyneen kompostin ja hiekan seoksella. Yhdellä työkerralla voidaan nostaa pintaa 2-3 cm. Systemaattisella ohjelmalla voidaan alueiden pinnanmuotoja muuttaa paljonkin. Koneen paikkatietoon perustuvalla automaatiolla voidaan tehdä sekä kentän kartoitus, että toimenpiteiden tarkka kohdistus.

Tehostettu ylläpito sekä jatkuva uudistaminen tekevät peruskorjauksista jatkossa tarpeettomia, eikä hoitovelkaa pääse syntymään.

Joskus myös kentän layoutia halutaan muuttaa. Menetelmän koneet soveltuvat maarakennusvarustein erinomaisesti yksittäisten kohteiden kuten viheriöiden, lyöntipaikkojen ja esteiden rakentamiseen ja korjaamiseen. Poweriin voidaan kytkeä noin kolmen tonnin telakaivukonetta vastaava puomisto kauhanpyörittäjineen. Mahdollisuus käyttää kaivulaitetta kauko-ohjauksella tekee myös todella tarkasta työskentelystä mahdollista. Maansiirtolavat sekä Traileriin että Poweriin tekevät molemmista todellisia nurmialueiden dumppereita, joilta hellävaraista kuljetustehoa ei puutu.

Mikä on koneohjaus?

Maarakennuskoneet varustetaan nykyään koneohjauksella, jossa suunnitelmat syötetään järjestelmään ja satelliittipaikannus vertaa puskukoneen terän tai kaivukoneen huulilevyn sijaintia tavoiteltuun tasoon. Turf Gamechanger joko integroi koneohjauksen soveltuvasti automaatioonsa, tai mahdollistaa vuokrattavan koneohjausjärjestelmän Plug and Play -liittämisen.

Putkistojen ja muun tekniikan korjaaminen tai uusiminen on osa kentän uudistamista. TGC tarjoaa tehokkaan mutta hellävaraisen alustan, jolla nämä työt voidaan tehdä toiminnassa olevalla kentällä.

Ympäristö

Menetelmän positiiviset ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Koneiden määrän ja yksittäisten työtehtävien vähenemisen kautta säästyy luonnonvaroja ja polttoainetta. Automaatio mahdollistaa sekä ravinteiden ja kasteluveden käyttömäärien vähentämisen – sekä samanaikaisen laadun parantamisen.

Koneissa olevat sensorit tuottavat jatkuvasti
informaatiota kasvuston ja kasvualustan tilasta koko kentän alueelta jopa yksittäisen ravinteen tarkkuudella. Kerätty data mahdollistaa tarkkojen hoitokarttojen tekemisen, joiden avulla ohjataan hoitotoimia, lannoituksia ja muita käsittelyitä.

 Jatkuva paikkatietoon perustuva koneiden säätäminen tarkentaa annostelua – eli toisin sanoen vähentää menekkiä. Annostelu kohdistuu aina täsmälleen oikeisiin kohtiin, oikean suuruisena.

Kosteustilan jatkuva analysointi auttaa tarkentamaan kastelua eli säästämään vettä päivittäiskastelussa ja pitkällä aikavälillä voidaan lähteä tasaamaan kastelun tarvetta. Menetelmän koneet soveltuvat erinomaisesti kosteutta pidättävien materiaalien lisäämiseen suoraan juurikerrokseen siellä, missä sitä tarvitaan. Annostelu voidaan toteuttaa automaation avulla muiden hoitotöiden yhteydessä. Maataloudessa käytettävä täsmäviljely tuodaan nyt golfkentille, mutta hyödyntäminen on tehokkaampaa tiiviin hoitorytmin ansiosta.

KOMPOSTOINTI, KASVUALUSTAN JA KATEMATERIAALIN VALMISTUS

Kuitukerroksen kontrollointi on haastavaa johtuen useista erillisistä työvaiheista. Lisäksi sen hyötysuhde nykymenetelmillä on huono, koska osa pystyleikkurista tai ilmastusrei’istä polkeutuu kiinni katetta levitettäessä ja harjattaessa.

TGC-menetelmä yhdistää kuidun irrotuksen, jätteen keruun, lannoituksen, kattauksen, harjauksen, sekä tarvittaessa myös kylvön ja muita työvaiheita yhdeksi prosessiksi. Tämä ei tuota ainoastaan säästöjä työvaiheiden yhdistämisestä ja suuresta työsaavutuksesta johtuen, vaan keskeistä on laadun parantuminen. Kun työvaiheet on yhdistetty, ei useilla koneilla tehty ketjutettu työ vähennä edellisen työvaiheen tehoa.

Kerätty holkki- tai pystyleikkuujäte on heti logistisessa ketjussa ja Transferin purkuvaiheessa voidaan kompostoitumisprosessi käynnistää ilman erilisiä työvaiheita.

Jäte puretaan vaunun takaosan hihnan kautta, jolloin kompostiheräte ja mahdollisesti myös muita prosessia tukevia tuotteita voidaan lisätä tasaisesti jätteeseen. Kun jäte kompostoidaan ja myöhemmin sekoitetaan hiekkaan, saadaan keruujätteen sisältämä hiekka uudelleen kiertoon.

Maintain ja Trailer muodostavat myös hyvin yksinkertaisen ja tehokkaan sekoitusaseman, jossa kompostin ja hiekan lisäksi materiaaliin voidaan lisätä jopa neljää eri lannoitetta tai muuta tuotetta. Näin saadaan juuri halutunlaista kasvualustaa ja katemateriaalia.

KUSTANNUSSÄÄSTÖT, PELIAJAN PIDENTYMINEN JA LAADUN PARANTUMINEN

Vaikka menetelmä pudottaa kentänhoidon kustannuksia kolmanneksella ja lisää tuloja, ne eivät kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta tärkein asia.

Turf Gamechanger –menetelmän ydin on mahdollisuuksissa tehdä hoitotyöt entistä paremmin ja juuri siten, kuin kenttämestari ne haluaa tehdä. Koneet eivät enää rajoita eri työvaiheiden yhdistämistä. Automaatio sekä koneiden monipuolinen rakenne mahdollistavat pienienkin alueiden erillisen käsittelyn, tarkasti ja tuotteet saadaan haluttaessa suoraan kasvualustaan. Kentällä liikkuvien hoitokoneiden määrä vähenee ja hoitotyöt sujuvat merkittävästi nopeammin, jolloin vapautuu enemmän aikaa pelaamiselle.

Jatkuva analysointi ja sitä seuraavat kohdennetut prosessit aloittavat kehityksen, joka nivoo kaikki hoitotoimet tukemaan toisiaan aivan uudella, kokonaisvaltaisella tavalla.

HANKINTAMALLI JA HINNOITTELU

Turf Gamechanger vuokraa koneet kolmeksi vuodeksi, mikä jälkeen ne palautuvat elinkaaripäivitykseen ja ReLife-ohjelman mukaiseen ennakoivaan kunnostukseen. Koneiden etädiagnostiikka tukee koneen toimintaa, seuraa huollon tarvetta ja tuntikertymää eri koneyhdistelmillä. Se on asiakkaalle myös välitön tuki ongelmatilanteiden varalle.

Koneiden vuokra voi perustua osittain myös eri laitekokoonpanolla tehtyihin tuntimääriin, jolloin asiakkaan ei tarvitse maksaa niistä ominaisuuksista joita ei käytetä. Menetelmän asiakkailla on mahdollisuus vuokrata kaikkia olemassa olevia lisälaitteita, jolloin myös lyhytaikainen työ voidaan tehdä parhaalla mahdollisella kalustolla.

Menetelmän käyttäjäksi siirtyminen on joustavaa. Ei ole välttämätöntä hankkia molempia peruskoneita ja kaikkia työlaitteita aluksi, mikäli haluaa täydentää jo käytössä olevaa kalustoa tai korvata joidenkin koneiden uudistamisen TGC:n tarjoamalla vaihtoehdolla.

Jos halutaan vaikkapa keskittyä perusparannukseen, voidaan Transfer varustaa sen tarvitsemilla työlaitteilla ja se voi työskennellä täysin itsenäisesti. Väyläkoneiden vaihtamisen sijaan voi hankkia Power-yksikön leikkureilla, ja samalla saa tehokkaan esikarheikkoleikkurin sekä nurmialueen ylivoimaisen työkoneen, jolla voidaan hyödyntää kaikkia kentällä jo ennestään olevia työlaitteita.

Trailer voidaan kytkeä traktroriin tavallisen väylähiekoittimen tapaan ja aloittaa siirtyminen uuteen menetelmään sillä.

AUTOMAATIO JA KOKONAISVALTAINEN KENTÄNHOIDON HALLINTA

– päivittää kentänhoidon uudelle vuosituhannelle

Katso kuinka Turf Gamechanger toimii

Vieritä ylös